Home KIẾN THỨC Cài SSL cho Apache

Cài SSL cho Apache

SHARE

Sau khi cài đặt hoàn tất các dịch vụ web, bạn sẽ cần cài đặt SSL cho website. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cách làm như sau:

Đầu tiên bạn cần tạo chứng chỉ SSL để sử dụng, bạn có thể xem lại tại đây.

Hướng dẫn cài SSL miễn phí

Sau khi có đầy đủ các file chứng chỉ, bạn thực hiện tạo các file crt, key, ca-bundle tương ứng tại đường dẫn /etc/ssl/certs/
Tiếp theo, bạn thực hiện cài SSL trên máy chủ Apache như sau

Bước 1: Cài đặt mod_ssl

yum install mod_ssl openssh

Bước 2: Bạn thực hiện thêm đoạn sau vào file config website:

<VirtualHost *:443>
ServerName www.domain.com
ServerAlias domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/public_html
ErrorLog /var/www/domain.com/error.log
CustomLog /var/www/domain.com/requests.log combined SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/domain.com.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/domain.com.key SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/domain.com.ca-bundle
</VirtualHost>

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ httpd

systemctl restart httpd

Vậy là quá trình cài đặt SSL lên máy chủ Apache đã hoàn tất. Chúc bạn thực hiện thành công.

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here