Home Linux Update time CentOS

Update time CentOS

SHARE

Trong một số trường hợp máy của bạn bị sai thời gian với hiện tại, dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến bạn. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi này như sau.

Bước 1: Kiểm tra timezone hiện tại

cat /etc/localtime

Bước 3: Xóa thư mục timezone hiện tại

rm -f /etc/localtime

Bước 3:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Bước 4: Cài đặt ntpdate

yum install -y ntpdate

Bước 5: Cập nhật lại thời gian

ntpdate vn.pool.ntp.org

Chúc các bạn thành công.

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here