Home HOSTING - VPS Hướng dẫn SSH key VPS

Hướng dẫn SSH key VPS

SHARE
  1. Tạo key

Có nhiều cách tạo key, ở đây hướng dẫn tạo bằng PuTTygen và Xshell tùy vào nhu cầu sử dụng.

1.1. Tạo bằng PuTTYgen

Mở PuTTYgen, nhấn Generate để tạo key, điền passphrase (nếu có), lưu lại private.ppk, lưu lại public key.

Public key có dạng: “ssh-rsa….”

Do định dạng key của Linux sử dụng OpenSSH nên cần phải sử dụng key theo chuẩn, tránh bị lỗi không sử dụng được SSH.

1.2. Tạo bằng Xshell

Tạo private key và public key cho tài khoản cần đăng nhập ssh.

Tick vào Public Key, tick dấu mũi tên và chọn User Keys.

Chọn Generate để tạo Public key và Private key mới

Chọn kiểu mã hóa và độ dài key, tiếp tục nhấn next và đợi đến khi tạo key xong.

Tiếp tục nhấn next

Điền tên key để phân biệt và Passphrase nếu cần. Nhấn Next để tiếp tục

Chọn kiểu file Public key và lưu lại file. Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo key.

2. Thêm key vào VPS

Đăng nhập vào tài khoản cần thiết lập đăng nhập ssh

Tạo thư mục và file:

          mkdir ~/.ssh

          touch ~/.ssh/authorized_keys

          chmod 700 ~/.ssh

          chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Mở file authorized_keys và copy public key vào

vi ~/.ssh/authorized_keys

Sửa file sshd_config bằng lệnh: vi /etc/ssh/sshd_config

          PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

  • Tắt chức năng đăng nhập bằng mật khẩu:

PasswordAuthentication no

Chúc các bạn thành công.

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here