Home HOSTING - VPS Hướng dẫn SSH key VPS

Hướng dẫn SSH key VPS

SHARE
  1. Tạo key

Có nhiều cách tạo key, ở đây hướng dẫn tạo bằng PuTTygen và Xshell tùy vào nhu cầu sử dụng.

1.1. Tạo bằng PuTTYgen

Mở PuTTYgen, nhấn Generate để tạo key, điền passphrase (nếu có), lưu lại private.ppk, lưu lại public key.

Public key có dạng: “ssh-rsa….”

Do định dạng key của Linux sử dụng OpenSSH nên cần phải sử dụng key theo chuẩn, tránh bị lỗi không sử dụng được SSH.

Hướng dẫn SSH key VPS 1

1.2. Tạo bằng Xshell

Tạo private key và public key cho tài khoản cần đăng nhập ssh.

Hướng dẫn SSH key VPS 2

Tick vào Public Key, tick dấu mũi tên và chọn User Keys.

Hướng dẫn SSH key VPS 3

Chọn Generate để tạo Public key và Private key mới

Hướng dẫn SSH key VPS 4

Chọn kiểu mã hóa và độ dài key, tiếp tục nhấn next và đợi đến khi tạo key xong.

Hướng dẫn SSH key VPS 5

Tiếp tục nhấn next

Hướng dẫn SSH key VPS 6

Điền tên key để phân biệt và Passphrase nếu cần. Nhấn Next để tiếp tục

Hướng dẫn SSH key VPS 7

Chọn kiểu file Public key và lưu lại file. Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo key.

2. Thêm key vào VPS

Đăng nhập vào tài khoản cần thiết lập đăng nhập ssh

Tạo thư mục và file:

mkdir ~/.ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Mở file authorized_keys và copy public key vào

vi ~/.ssh/authorized_keys

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều key hoặc dùng chung VPS cho nhiều người và sử dụng key để đăng nhập, chỉ cần tách các key với nhau và comment lại để dễ quản lý.

Sửa file sshd_config bằng lệnh: vi /etc/ssh/sshd_config

  • Bật SSH bằng key
PubkeyAuthentication yes
  • Tắt chức năng đăng nhập bằng mật khẩu:
PasswordAuthentication no

Sau khi hoàn tất cần resstart lại SSH

service sshd restart

Chúc các bạn thành công.

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ
SHARE
Next articleThay đổi Port SSH
Đam mê công nghệ, nhiệt huyết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here